Phone: +48 61 81 87 550

Publications and Presentations

Publications:

 1. Pain Management and Functional Recovery after Pericapsular Nerve Group (PENG) Block for Total Hip Arthroplasty: A Prospective, Randomized, Double-Blinded Clinical Trial; Małgorzata Domagalska, Bahadir Ciftci, Tomasz Reysner, Jerzy Kolasiński, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Grzegorz Kowalski. J. Clin. Med. 2023, 12(15), 4931; https://doi.org/10.3390/jcm12154931
 2. Bilateral Bi-Level Erector Spinae Plane Blocks as a Part of Opioid-Sparing Multimodal Analgesia in Scoliosis Surgery: A Case Series of Six Pediatric Patients; Małgorzata Domagalska, Bahadir Ciftci, Jerzy Kolasiński, Grzegorz Kowalski, Katarzyna Wieczorkowska-Tobis. Medicina 2023, 59, 1429. https://doi.org/10.3390/medicina59081429
 3. BIA-ALCL Epidemiology in an Aesthetic Breast Surgery Cohort of 1,501 Patients ; Jerzy Kolasiński, MD, PhD; Michail Sorotos, MD, PhD; Guido Firmani, MD; Demosthenes Panagiotakos, PhD; Justyna Płonka; Małgorzata Kolenda, MD, PhD; Fabio Santanelli di Pompeo, MD, PhD; Aesthetic Surgery Journal, sjad181, https://doi.org/10.1093/asj/sjad181
 4. Breast Implant-associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) Prevalence in a Cohort of 1,508 Patients from a Private Cosmetic Practice; Santanelli di Pompeo, Fabio; Kolasinski, Jerzy; Sorotos, Michail, Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open. 11(4S):5, April 2023
 5. Fat Grafting following Internal Tissue Expansion: An Option for Breast Reconstruction after Total Mastectomy; Kolasinski, Jerzy; Pyka, Pawel, Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open. 10(2):e4088, February 2022
 6. Katarzyna Fiedorowicz 1 , Weronika Wargocka-Matuszewska 2 , Karolina A. Ambrożkiewicz ̇ 1 , Anna Rugowska 3 , Łukasz Cheda 2 , Michał Fiedorowicz 4 , Agnieszka Zimna 1 , Monika Drabik 4 , Szymon Borkowski 5 , Maciej Swiątkiewicz ́ 4 , Piotr Bogorodzki 4,5, Paweł Grieb 4 , Paulina Hamankiewicz 2 , Tomasz J. Kolanowski 1 , Natalia Rozwadowska 1 , Urszula Kozłowska 1,6, Aleksandra Klimczak 1,7 , Jerzy Kolasiński 8 , Zbigniew Rogulski 2 and Maciej Kurpisz 1,: „Molecular Imaging of Human Skeletal Myoblasts (huSKM) in Mouse Post-Infarction Myocardium”; Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 10885.
 7. Kolasiński J., Kolenda M., Kolasińska D.: „Amniotic Band Syndrome in Adult Combined with Persistent Depressive Disorder”. Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, vol. 9, nr 5, May 2021, p e3594
 8. Pluta P., Giza A., Kolenda M., Fendler W., Braun M., Chudobiński C., Chałubińska-Fendler J., Araszkiewicz M., Loga K., Lembas L., Witkowska M., Pluta A., Kolasiński J., Basta P., Kołacińska-Voytkuv A., Cieśla S., Jesionek-Kupnicka D., Jankau J., Kuczyński M., Kalinka E., Zadrożny M., Murawa D.: „Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) in Poland: analysis of patient series and practical guidelines for breast surgeons”. Archives of Medical Science, listopad 2020
 9. Kolenda M.: „Układ moczowo-płciowy”. “Chirurgia plastyczna” pod redakcją dr hab. n. med. Henryka Witmanowskiego i dr n. med. Arkadiusza Jundziłła, PZWL, Warszawa 2019, ISBN 978-83-200-5768-3, s. 275-294
 10. Wróblewska-Kończalik K., Kubasik P.: „Znaczenie zabiegów trychologicznych w leczeniu łysienia plackowatego”. Aesthetica, Nr 3(33), maj/czerwiec 2019, 72-77
 11. Wróblewska-Kończalik K., Kolasiński J., Gornowicz-Porowska J., Kaszuba K., Szymczak-Tomczak A., Adamski Z.: „Możliwa rola wybranych składników odżywczych w łysieniu – przegląd literatury” („Possible role of selected nutrients in alopecia – a review”). Dermatologia praktyczna, Nr 2(61), tom XI 2019, 55-61
 12. Kolasiński J.: Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Internal Tissue Expansion. PRS Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, april 2019, vol.7.
 13. Kubasik P.: „Krioterapia – leczenie z wyboru brodawek wirusowych”. Aesthetica, Nr 2(32), marzec/kwiecień 2019, 48-50
 14. Markowski A..: komentarz do: „Eufoton LASEmaR 1500”. Aesthetica, Nr 2(32), marzec/kwiecień 2019, 98
 15. Kolasiński J.: „Korekcja kształtu łydki”. “Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Marka Napiontka, Medipage, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65946-05-8, s. 551-558
 16. Kolenda M.: komentarz do: „Piersi na zamówienie”. Grazia, Nr 12(95), grudzień 2017
 17. Kolenda M.: „Idealne piersi od A do Z”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/ 2017, 12-13
 18. Kolasiński J.: „Co za dużo, to niezdrowo”. Aesthetica, Nr 3(21), maj/czerwiec 2017, 5-8
 19. Kolasiński J.: Leczenie rekonstrukcyjne owłosienia, w: Kobus K., Chirurgia i estetyka twarzy, ISBN: 978-83-934943-6-1
 20. Kolenda M.: komentarz do: „Uroda sauté”. Uroda życia, Nr 7(21), lipiec 2016
 21. Kolasiński J.: komentarz do: „Odtworzenie brwi: podejście, aspekty oraz technika transplantacji zespołów mieszkowych”. Dermatologia i kosmetologia, Nr 1(41), marzec 2016, 47-48
 22. Jach-Skrzypczak K.: „Bezpieczeństwo w trychologii”. LNE, Nr 2/2016, 136-140
 23. Kolenda M.: „Nieinwazyjne metody leczenia tkanek bliznowatych”. Aesthetica, Nr 7(13), styczeń/luty, 2016, 28-31
 24. Kolenda M.: „Po nici do… piękna!”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/2015, 51
 25. Kolasiński J.: „Najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgii estetycznej twarzy”. Aesthetica, Nr 4(10), lipiec/sierpień, 2015, 22-25
 26. Kolasiński J.: „Współczesne metody rekonstrukcji piersi”. Aesthetica, Nr 3(9), maj/czerwiec, 2015, 34-40
 27. Kolasiński J.: „Płaski brzuch – marzenie każdego”. Aesthetica, Nr 7 stydzień/luty, 2015, 11-13
 28. Kubasik P., Adamski Z.: „Możliwości terapii osoczem bogatopłytkowym (platelet-rich-plasma) w praktyce dermatologicznej”. Dermatologia Praktyczna, Nr 5 (34) tom VI, 2014, 30-36
 29. Kolasinski J., Jach-Skrzypczak K.: „The TrichoScan for Patient Selection”, Hair Transplant 360, Advances, Techniques, Business Development &Global Perspectives, editor Samuel Lam, vol 3, Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd., New Delhi, London, Philadelphia, Panama. 2014, s.583-595, ISBN 978-93-5152-070-2
 30. Kolasiński J.: Chirurgia Estetyczna Piersi. Aesthetica, 2014(4) lipiec/sierpień, s 11-15
 31. Kolenda M.: Metody stosowane w leczeniu blizn. Aesthetica. 2014 (2), marzec/kwiecień, ISNN 2353-3412, s 5-12
 32. Mackiewicz-Wysocka M., Kolasiński J.: Anatomia i fizjologia włosa oraz diagnostyka i leczenie łysienia. Przydatki skóry – wybrane zagadnienia pod redakcją Wiesława H. Trzeciaka,WSPiA w Poznaniu, ISBN 078-83-60038-19-2, s. 67-85
 33. Kolasinski J.: Enhanced Patient selection: a new method for measuring hair growth parameters – the TrichoScan. Hair Transplantation – Fifth Edition, Edited by Walter P Unger at all. ISBN-13: 9781616310066, p.343-348
 34. Kolasinski J.: TrichoScan: A useful method for measuring hair growth parameters and enhancing patient selection for hair restoration surgery. Hair Transplant Forum International, 2009, 19 (2), March/April, 56-58
 35. 1. Jerzy Kolasiński: „Aspekty estetyczne rekonstrukcji piersi” – konferencja – Rak piersi u młodych kobiet, Poznań, 24.05.2021
 36. Kolasiński J., Kolenda M.: Algorithm of hair restoration surgery in children.
 37. Plastic and Reconstructive Surgery, 2003, 112(2)
 38. Kolasiński J., Kolenda M.: Hair transplantation in the treatment of postirradiation alopecia. Hair Transplant Forum Inaternational, 2003, 13(4), July/August
 39. Kolenda M., Kolasiński J.: Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate. Hair Transplant Forum International, 2003, 13(4), July/August
 40. Kolasiński J., Kolenda M., Skowronek J.: Hair transplantation for the treatment of post-irradiation alopecia. Nowotwory – Journal of Oncology, 2002, 52(6)
 41. Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004. Dr Jerzy Kolasiński w towarzystwie dr Arturo Tykocinskiego (Brazylia) i dr Alexa Ginzburg (Izrael)

  Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004. Dr Jerzy Kolasiński w towarzystwie dr Arturo Tykocinskiego (Brazylia) i dr Alexa Ginzburg (Izrael)

 42. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Cryosurgery for the treatment of varicosities: cosmetics and effectiveness. International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology, 2002, 4(2)
 43. Kolasiński J.: The new theory of hair transplantation. Hair Transplant Forum International, 2001, No 6, Nov/Dec
 44. Kolasiński J., Kolenda M.: Correlation between donor strip width and scalp movability. ESHRS Journal, 2001, No 2, Autum
 45. Kolasiński J.: Monocryl suture in hair transplantation. Hair Transplant Forum International, 2000, No 3, May/June
 46. Kolasiński J.: Reflections on the 6th Annual ISHRS Meeting. Hair Transplant Forum International, 1999, No 1 January/February
 47. Kolasiński J.: Transplantation: How to do it easier, faster and cheaper. Dermatologic Surgery, 1998, 24(7), 788
  Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004, Dr Jerzy Kolasiński i dr Roberto Cattani (USA)

  Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004, Dr Jerzy Kolasiński i dr Roberto Cattani (USA)

 48. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Leczenie rekonstrukcyjne pooparzeniowych ubytków skóry owłosionej głowy. Annals of Burns, 1996-97, 7-8, 207
 49. Kolenda M., Kolasiński J.: Ultrasound treatment of lipomas. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997, 69(10), 1054-1060
 50. Kolasiński J., Kurmanow J.: Tissue – expanders in the treatment of scalp defects. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1996, 68(4), 358-366
 51. Kolenda M., Kolasiński J.: Application of micropigmentation in treatment of skin discolorration. Przegląd Dermatologiczny, 1997, 84(1), 61-65
 52. Kolasiński J., Zieliński W.: Aspetti estetici del trapionto di capelli. La Medicina Estetica, 1995, 1, 23

Presentations:

Dr Foad Nahai i dr Jerzy Kolasiński, Atlanta, USA

Dr Foad Nahai i dr Jerzy Kolasiński, Atlanta, USA

 1. Kolasiński J., Technika podpowięziowego wszczepiania implantów piersiowych, XIII Sympozjum i Warsztaty Operacyjne, Onkoplastyczne Leczenie Raka Piersi, Wałbrzych, Poland 23-24.03.2023
 2. Kolasiński J., Przeszczep tłuszczu i medycyna regeneracyjna. Aktualne Rekomendacje i Perspektywy, VII Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznan, Poland 8-9.09.2023
 3. Kolasinski J., Utilizing the Upper Pectoralis Flap (UPF) for Subfascial Breast Augmentation in Extremely Slim Patients, 3rd Plastic Surgery Congress, Hotel Drużba, Demanovska Dolina, Slovakia, 28-30.09.2023
 4. Kolenda M., Simultaneous or Two-Stage Mastopexy Augmentation, 3rd Plastic Surgery Congress, Hotel Drużba, Demanovska Dolina, Slovakia, 28-30.09.2023
 5. Kolasinski J., Breast Implants Selection – 10 years of Experience with 3585 patients, 3rd Plastic Surgery Congress, Hotel Drużba, Demanovska Dolina, Slovakia, 28-30.09.2023
 6. Kolasinski J, Utilizing the Upper Pectoralis Flap (UPF) for Subfascial Breast Augmentation in Extremely Slim Patients, WSEI VIII World Symposium Ergonomic Implants, Lisboa, Portugal, 13-15.10.2023
 7. Kolasinski J, BIA-ALCL What is The Next Step?, WSEI VIII World Symposium Ergonomic Implants, Lisboa, Portugal, 13-15.10.2023
 8. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda: „Podpowięziowe wszczepienie implantów piersiowych – wskazania, zalety i wady”. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szczecin, 8-11 czerwca 2022
 9. Małgorzata Kolenda, Jerzy Kolasiński: „BIA – ALCL – Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma – epidemiologia, ocena ryzyka, zachorowalność i leczenie”. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szczecin, 8-11 czerwca 2022
 10. Szymon Kołacz: „Różne rodzaje teksturowania implantów”. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, 1-2 kwietnia 2022 Jerzy Kolasiński: „Dobór implantów piersiowych – kiedy anatomiczne, kiedy okrągłe? Zasady doboru”. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, 1-2 kwietnia 2022
 11. Małgorzata Kolenda: „Aktualne zagrożenie BIA ALCL, algorytm postępowania”. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, 1-2 kwietnia 2022
 12. Jerzy Kolasiński: „Kiedy implanty Motiva Ergonomix sa implantami z wyboru”. Warsztaty chirurgiczne z zakresu stosownie implantów Motiva Ergonomix, Poznań, 1-2 kwietnia 2022
 13. Małgorzata Kolenda BIA ALCL _ „Breast implant- assosiated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi – epidemiologia, ocena ryzyka, zachorowalność i leczenie.”. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Choroby rzadkie w XXI wieku”, Lublin, 25 luty 2022
 14. Jerzy Kolasiński wystąpienie na konferencji online pt:. „Wskazania i przeciwskazania do przeszczepiania włosów” – WAWDERM 2021, Warszawskie Dni Dermatologiczne, konferencja online 14-16.10.2021
 15. Jerzy Kolasiński: „Hair Transplantation” – course.2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
 16. Jerzy Kolasinski, Paweł Pyka: „Fat grafting combined with internal tissue expansion – a „new” option of breast reconstruction after total mastectomy”.2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
 17. Jerzy Kolasiński: „Polyurethane implants – why, when and how”. 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
 18. Dr Szymon Kołacz – plakat „The use of cold stress dynamic thermography in intergumental reconstruction with the use of skin-muscle flaps. Autorzy: Szymon Kołacz, Mateusz Moderhak. 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
 19. Małgorzata Kolenda, Jerzy Kolasiński: Amniotic Band Syndrome in adult – case report. 2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
 20. Małgorzata Kolenda: Proper selection of the size of the implants before breast augmentation reduces the risk of dissatisfaction of the operated patients .2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
 21. Małgorzata Kolenda: Thromboembolic Complications in Plastic and Aesthetic surgery: Pre-operative risk assessment and prophylactic. .2nd Visegrad Plastic Surgery Congress, Brno, Czechy, 16-18.09.2021
 22. Jerzy Kolasiński: „Pro Bono Operation Restore – A Program That Really Helps Injured Patients”. 29th World Congress, International Society of Hair Restoration Surgery, Lisbon, 21-23.10.2021
 23. Jerzy Kolasiński: „Relevance of chest-wall asymmetries for selection of breast implant”, 7th International Breast Surgery Workshop, October 7, 2021, Roma, Italy
 24. Jerzy Kolasiński: „Przeszczep włosów na miarę czasów”. Jesienna Akademia Dermatologii Estetycznej, Sopot, 11-13.06.2021
 25. Jerzy Kolasiński: „Aspekty estetyczne rekonstrukcji piersi”. Rak piersi u młodych kobiet, Poznań, 24.05.2021
 26. Jerzy Kolasiński: „Profilaktyczna mastektomia połączona z mastopeksją” – Webinar – Profilaktyczna mastektomia, Poznań, 5.03.2021
 27. Małgorzata Kolenda: „Charakterystyka różnych rodzajów macierzy komórkowej (ADM) stosowanych w rekonstrukcji piersi” – Webinar – Profilaktyczna mastektomia, Poznań, 5.03.2021
 28. Dominika Kolasińska: „Psychologiczne aspekty profilaktycznej mastektomii” – Webinar – Profilaktyczna mastektomia, Poznań, 5.03.2021
 29. Jerzy Kolasiński: Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej połączonej z wewnętrzną ekspansją tkankową – Webinar – Perspektywy Rekonstrukcji Piersi z Użyciem Tkanki Tłuszczowej, Poznań, 11.12.2020
 30. Jerzy Kolasiński: “Introduction of Director and Program Chair”, The Advanced/Board Review Course – Virtual, 28th World Congress of ISHRS, Październik 17-25, 2020
 31. Jerzy Kolasiński: “Anesthesia in Hair Transplant Surgery”, The Advanced/Board Review Course – Virtual, 28th World Congress of ISHRS, Październik 17-25, 2020
 32. Jerzy Kolasiński: “Transplantation into Scars/Reconstructive Hair Transplant Surgery”, The Advanced/Board Review Course – Virtual, 28th World Congress of ISHRS, Październik 17-25, 2020
 33. Jerzy Kolasiński: “Hair Transplant Surgery in Children”, The Advanced/Board Review Course – Virtual, 28th World Congress of ISHRS, Październik 17-25, 2020
 34. Małgorzata Kolenda: Holistyczne podejście do korekcji twarzy, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Wielopłaszczyznowe Ujęcie Estetyki Twarzy. Poznań, 25.11.2019
 35. Jerzy Kolasiński: “Hair Restoration Surgery – State-of-the-art” The World Convention of Aesthetic Medicine – AESMED, Dalian, China, 2-3.11.2019
 36. Jerzy Kolasinski: “Transplantation into Scars/Reconstructive HRS” 27th World Congress & WLSW of ISHRS. Bangkok, Thailand, 13-17.11.2019
 37. Jerzy Kolasiński: „HRS in children” 27th World Congress & WLSW of ISHRS. Bangkok, Thailand, 13-17.11.2019
 38. Małgorzata Kolenda: “The effect of diet on baldness in adult women and men” – plakat, 27th World Congress & WLSW of ISHRS. Bangkok, Tajlandia, 13-17.11.2019
 39. Dominika Kolasińska, Jerzy Kolasiński : “Trudny pacjent w praktyce chirurga plastyka – perspektywa psychologiczna” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
 40. Jerzy Kolasiński: “Korekcja piersi tubularnych: 15-letnie doświadczenia.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
 41. Jerzy Kolasiński, Weronika Kolasińska: “Klasyfikacja CSH kształtu klatki piersiowej.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
 42. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda: “Stabilizacja dolnego bieguna piersi bocznym płatem deepitalizowanym w zabiegach mastopeksji.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
 43. Jerzy Kolasiński, P. Pyka: “Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej połączonym z wewnętrzną ekspansją tkankową.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
 44. Małgorzata Kolenda : “Anaplastyczny chłoniak wielkomórkowy związany z implantami piersi (BIAALCL) – opis dwóch przypadków.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
 45. Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: “Powikłania zakrzepowo-zatorowe w zabiegach chirurgii plastycznej i estetycznej: przedoperacyjna ocena ryzyka i działania profilaktyczne.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
 46. Szymon Kołacz “Problem zatorowości tłuszczowej w chirurgii plastycznej: przegląd na podstawie dostępnej literatury.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Poznań, 10-12.10.2019
 47. Jerzy Kolasiński “MACS lift twarzy – 15 lat doświadczeń”Sympozjum ISAPS, Poznań, 12.10.2019
 48. Jerzy Kolasiński: “Stabillization of the lower pole with lateral deepitalized flap in mastopexy”. 5th Castle Beauty Conference, Praga, 28.09.2019
 49. Jerzy Kolasiński: “Total breast reconstruction with fat grafting combined with internal tissue expansion”. 7th International Breast Symposium, Dusseldorf, 4-6.04.2019
 50. Jerzy Kolasiński: „Hair transplant in daily practice of plastic surgeon.”. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, 28.02-2.03.2019
 51. Jerzy Kolasiński: „Total breast reconstruction with fat grafting combined with internal tissue expansion.”. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, 28.02-2.03.2019
 52. Małgorzata Kolenda: „ALCL after breast implant surgery – case report.”. Visegrad Plastic Surgery Conference, Polanica Zdrój, 28.02-2.03.2019
 53. Jerzy Kolasiński: „Wybór implantu jako kluczowy problem w chirurgii augmentacyjnej piersi.”. Nowości i wyzwania w estetycznej chirurgii plastycznej, Jelenia Góra, 1.02.2019
 54. Jerzy Kolasiński: „Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Tissue Expansion”. The 24th Congress of ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), Miami (FL), USA, 31.10 – 4.11.2018
 55. Jerzy Kolasiński: “Stabilizacja fałdu podpiersiowego bocznym płatem koriowym w mastopeksji.”. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi, Lublin, 15-15.06.2018
 56. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda: “Zastosowanie przeszczepu tłuszczu połączonego z autogennym przeszczepem mieszków włosowych w leczeniu blizn skóry owłosionej głowy”. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, 16-18.11.2017
 57. Jerzy Kolasiński: “MACS lift twarzy – 15 lat doświadczeń”. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Lublin, 16-18.11.2017
 58. Katarzyna Wróblewska-Kończalik: „Trichology: A New Perspective for Assistants”. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
 59. Małgorzata Kolenda: „Adipocyte-Derived Stem Cell Use in Hair Follicle Regeneration”. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
 60. Jerzy Kolasiński: „The Role of FUE in Corrective Hair Surgery”. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
 61. Jerzy Kolasiński: Patient Cases – Before and After. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
 62. Jerzy Kolasiński: World Live Surgery Workshop Overview & Video. ISHRS 25th World Congress, Praga, 4-7.10.2017
 63. Jerzy Kolasiński: „Implanty – czy są istotne różnice pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami?”. II Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 22-23.09.2017
 64. Jerzy Kolasiński: „Czy postępowanie estetyczne (redukcja/mastopeksja, protezoplastyka) jest zabiegiem bezpiecznym po BCT?”. II Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 22-23.09.2017
 65. Jerzy Kolasiński: „Technika Multiplane – sposób na powiększenie trudnych piersi”. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi 2017 , Lublin, 9-10.06.2017
 66. Jerzy Kolasiński: „Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tłuszczu wspomaganym ekspansją tkankową”. Lubelskie Forum Chirurgii Piersi 2017 , Lublin, 9-10.06.2017
 67. Małgorzata Kolenda: “Adipocyte-derived stem cell using in hair follicle regenaration”. San Diego, Ca, USA IFATS, 17-20.11.2016
 68. Jerzy Kolasiński: „Przeszczep wczoraj i dziś”, forum dermatologiczne w Bydgoszczy, 13-15.10.2016
 69. Jerzy Kolasiński: „Application of fat grafting in head scars – reconstruction and follicular unit transplantation”, 24th World Congress of ISHRS, Las Vegas, Nevada, USA, 28.09 – 1.10.2016
 70. Jerzy Kolasiński: “Kwalifikacja pacjentek do zabiegów powiększenia piersi”, Central Eastern European Plastic Surgery Symposium, Dubrovnik, 7-8.10.2016
 71. Jerzy Kolasiński: “Współpraca chirurga z trychologiem”, Międzynarodowa Konferencja Trychologiczna ISAT, 24.09.2016
 72. Jerzy Kolasiński: „Techniki augmentacji piersi z ewentualnym uwzględnieniem różnic w grupach wiekowych”. I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
 73. Jerzy Kolasiński, Dawid Murawa: „Bezpieczeństwo Onkologiczne w Operacjach Estetycznych Piersi:.I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
 74. Dominika Kolasińska: „Profil Psychologiczny Młodych Kobiet”.I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
 75. Dominika Kolasińska: „Profil Psychologiczny Kobiet Wieku Średniego”.I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
 76. Dominika Kolasińska: „Profil Psychologiczny Kobiet w Wieku Podeszłym”.I Konferencja Rak Piersi Onkologia i Plastyka, Poznań, 15-16.04.2016
 77. Jerzy Kolasiński: „Zastosowanie techniki Multiplane w zabiegach powiększania piersi – doświadczenia własne”. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
 78. Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H.: ”Szyjno-mosznowa postać choroby Madelunga, prezentacja przypadku i optymalnej metody leczenia mosznowej postaci choroby”. Z kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
 79. ISHRS Annual Meeting, Las Vegas 2007. Stoją od lewej: Dr James Vogel, Dr Jerzy Kolasiński, siedzą od lewej: Dr Robert Haber, Prof. Maria Siemionow, Dr Mario Marzola

  ISHRS Annual Meeting, Las Vegas 2007. Stoją od lewej: Dr James Vogel, Dr Jerzy Kolasiński, siedzą od lewej: Dr Robert Haber, Prof. Maria Siemionow, Dr Mario Marzola

 80. Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H.: „Wpływ leczenia pochodnymi hydroksymocznika na występowanie mnogich wieloogniskowych nowotworów skóry. Doniesienie medyczne”. Z kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
 81. Małgorzata Kolenda „Value of Measurement of the Antinuclear Antibody Label ANA1 and ANA2 before PRP in the Treatment of Alopecia” 23rd Annual Scientific Meeting – ISHRS, Chicago September 9-13, 2015.
 82. Kinga Jach-Skrzypczak: „Trichologia: skóra głowy w kontekście problematyki kosmetyczno-klinicznej”. Międzynarodowy Kongres LNE&SPA, Kraków 15-16.11.2014
 83. Dr Jerzy Kolasiński i Dr Vincenzo Gambino podczas kongresu Italian Society of Hair Restoration, Mediolan 2007

  Dr Jerzy Kolasiński i Dr Vincenzo Gambino podczas kongresu Italian Society of Hair Restoration, Mediolan 2007

 84. Jerzy Kolasiński: „Co uczący się i doświadczenie chirurdzy powinni wiedzieć o bezpieczeństwie & plastycznych piersi”, Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Chirurgia Rekonstrukcyjna i Estetyczna Piersi , Lublin, 14 czerwca 2014
 85. Jerzy Kolasiński: „Zabiegi powiększania piersi przy użyciu implantów piersiowych”, Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 86. Jerzy Kolasiński: „Zabiegi podniesienia i redukcji piersi”, o Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 87. Jerzy Kolasiński: „Chirurgia Korekcyjna Piersi – moderator konferencji okrągłego stołu”, b Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 88. Jerzy Kolasiński: „Expanders and ISHRS’s Operation Restore Program”, ISHRS 22td Annual Scientific Meeting, Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-11.10.2014
 89. Jerzy Kolasiński, „Gynecomastia Management with Liposuction and the Shave Method” , 22nd Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Rio de Janeiro, Brazil, 19-22.09.2014
 90. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda. „Zastosowanie technik małoinwazyjnych w korekcji ginekomastii.” XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 91. Jerzy Kolasiński, Weronika Kolasińska, Alicja Grupka. „Ocena dokładności symulacji aparatu Vectra 3D w korekcjach piersi z użyciem implantów”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 92. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda. „Ocena wartości przeszczepu tkanki tłuszczowej w zabiegach podniesienia piersi”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 93. Grzegorz Kierzynka, Sławomir Stępniewski, Paweł Szychta, Jerzy Kolasiński, Henryk Witmanowski. „Wyniki chirurgicznego leczenia trądziku odwróconego – opis przypadku”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 94. Jerzy Kolasiński. „Hair Restoration Surgery – State of the art”. Kurs ISAPS, Kazimierz Dolny, 20-21.09.2013
 95. Jerzy Kolasiński: „Doświadczenia własne w leczeniu korekcyjnym niedorozwoju łydek”, 5 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 11-13.04.2013
 96. Jerzy Kolasiński: „ Chirurgia estetyczna – lekarstwo dla ciała i ducha”, 5 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 11-13.04.2013
 97. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: “Comprehensive Selection of Breast Implants”. 29th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, 16-19.01.2013, Las Vegas, Nevada, USA
 98. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: “Doświadczenia własne w doborze implantów piersiowych”, Konferencja naukowo Szkoleniowa – Chirurgia Piersi Bezpieczeństwo Przed Wszystkim, Lublin, 3.06.2012
 99. Jerzy Kolasiński – “Hair Restoration Surgery – State of The Art” 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turky, 29-31 May 2012
 100. Dr med. Anna Modelska-Ziółkiewicz: “Alopecia in women as a significant problem in anti-aging medical practice: diagnosis and treatment”, 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turky, 29-31 May 2012
 101. “Female Hair Loss” – dr Jerzy Kolasiński – moderator, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 102. “TrichoScan Enhances Patient Selection for Hair Transplantation” – Jerzy Kolasiński, Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Małgorzata Kolenda, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 103. “Analysis of EGFR Expression in Human Hair Follicles in Frontoparietal and Occipital Scalp” – Jerzy Kolasiński, Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Anna Przybyła, Andrzej Mackiewicz, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 104. “Chirurgia odtwórcza włosów” – dr Jerzy Kolasiński, Konferencja naukowo Szkoleniowa, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań, 25.02.2011
 105. „Diagnostic of Female Pattern Hairloss” – dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 106. “Conservative Treatment of Female Pattern Hair Loss” – dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 107. “Hair Transplantation in Post Cosmetic Surgery Patients” – dr Jerzy Kolasiński, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 108. “Total Non-surgical facial reshaping – Practice Diversification: Botox, Fillers, IPL” – dr Małgorzata Kolenda, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14.03.2010
 109. “Live Surgery – hairline design” – dr Jerzy Kolasiński, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14.03.2010
 110. Anesthesia, Donor Harvesting, Closure – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
  Wykładowcy: Alex Ginzburg (gospodarz warsztatów), Ron Shapiro, Jerzy Kolasiński, Matt L. Leavitt

  Wykładowcy: Alex Ginzburg (gospodarz warsztatów), Ron Shapiro, Jerzy Kolasiński, Matt L. Leavitt

 111. Panel discussion: Special cases – Moderator – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
 112. Live surgery – two cases – operator – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
 113. “Trichoscan – A New Method for Diagnosis of Hair Loss” – poster – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 114. “Deep Venous Thrombosis (DVT) and Pulmonary Embolus (PE) after Hair Transplantation – poster – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
  Teheran - 10/2003

  Teheran – 10/2003

 115. “Live Patient Viewing” patients presentation – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 116. “Digital Imaging Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 117. “Treatment of Hair Loss in Women” – dr Małgorzata Kolenda, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 118. “Total non-surgical facial reshaping – the consept, the science, the tools and the art” – teaching course – dr Małgorzata Kolenda, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 119. Zespół Hair Clinic Poznań. Ankara - 11/1998

  Zespół Hair Clinic Poznań. Ankara – 11/1998

 120. “Recent Findings with Computerized Methods for Scalp Hair Growth Measurements” – teaching course – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 121. “How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 122. “Hair Transplanting in Post – cosmetic Surgery Patients” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 123. “Contemporary Concepts of Conservative Treatment in Women with Female Hair Loss” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka i dr Anna Modelska – Ziółkiewicz, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 124. Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004. Pierwsza od lewej dr Melicke Kouliaci (Turcja)

  Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004. Pierwsza od lewej dr Melike Kulahci (Turcja)

 125. “Fundamenatl Principle of Computerized methods for scalp hair growth measurements” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 126. “The Importance of Hormonal Tests in Diagnosis of Female Alopecia” – dr Anna Modelska – Ziółokiewicz, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 127. “Wolumetria twarzy – zastosowanie kwasu hialuronowego” – kurs – dr Małgorzata Kolenda, Klinika Kolasiński, Poznań, 9.05.2009
 128. “Female Pattern Baldness – Definition, Reasons and Diagnosis” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 129. Podczas operacji. Rhiad - 07/2001

  Podczas operacji. Rhiad – 07/2001

 130. “Wolumetria twarzy – zastosowanie kwasu hialuronowego” – kurs – dr Małgorzata Kolenda, Klinika Kolasiński, Poznań, 9.05.2009
 131. “Zastosowanie programu Biodynamic w opercjach korekcji piersi”- kurs – dr Jerzy Kolasiński, Klinika Kolasiński, Poznań, 4.10.2008
 132. “Algorytm leczenia rekonstrukcyjnego ubytków skóry owłosionej głowy” – dr Jerzy Kolasiński, 6 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej, Poznań, 16-17.10.2008
 133. “A New Method for Measuring Hair Growth Parameters called Trichoscan Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery” – dr Kolasinski, ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canad, Montreal, 3-7.09.2008
 134. “Controversies: Big FUE session vs. Regular Strip” – moderator dr Kolasinski; ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canada, Montreal, 3-7.09.2008
  W klinice dr Juri. Buenos Aires - 10/1998

  W klinice dr Juri. Buenos Aires – 10/1998

 135. “Difficult Cases for Hair Restoration Surgery” – Workshop , dr Kolasinski, dr Farjo
 136. “Experience in the use of round and anatomical breast implants”, dr Kolasinski, dr Kolenda; XXIst Meeting of the Mediterranean Society of Plastic Aesthetic Surgery, 11-13.04.2008, Nice
 137. “Chirurgia estetyczna w konfrontacji z procesami starzenia się ciała” dr Jerzy Kolasiński, Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poland, Poznań, 5-6.10.2007
 138. “Miejsce zabiegów małonwazyjnych w chirurgii estetycznej” dr Małgorzata Kolenda, Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poland, Poznań, 5-6.10.2007
 139. “Closure of the donor area – evaluation of various de-depithelialization techniques” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda and others, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
  Dr J. Kolasiński i Mariola Reszke (pielęgniarka) podczas pokazowej operacji w Hospital De L'Hotel Dieu. Paryż - 05/1999

  Dr J. Kolasiński i Mariola Reszke (pielęgniarka) podczas pokazowej operacji w Hospital De L’Hotel Dieu. Paryż – 05/1999

 140. “Vertical measurements of scalp elasticity” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 141. “Reconstructive treatment of masssive scalp loss due to scleroderma within the Pro Bono programme” dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 142. “Influence of platelet concentrate on the esthetics of post-operative scarring” dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 15 th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 143. “Place of hair restoration surgery in daily practice of plastic surgeon” dr Jerzy Kolasiński, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 144. “Hair transplantation in women” dr Małgorzata Kolenda, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 145. “Strategy of Hair Restoration Surgery In Different Clinical Cases” dr Jerzy Kolasiński, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 146. “Causes of Hair Loss – classification of alopecia” dr Małgorzata Kolenda, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 147. “How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 148. “Scalp extension and scalp expansion” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 149. “Scalp reduction” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS Interantional Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 150. “Stick and Place technique of graft placement” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 151. “Anesthesia in HRS” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 152. “Medical Therapy” dr Małgorzata Kolenda – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznan, 19-20.09.2007
 153. “Causes of Hair Loss – Classification of alopecia” dr Małgorzata Kolenda – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 154. “Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases” dr Jerzy Kolasińsi – ISHR – Crowning achievement in hair restoration, Italy, Milan, 31.05 – 2.06.2007
 155. Moderator of the session “Thinking out of the Box – New Approaches” dr Jerzy Kolasiński – ISHR – Crowning achievements in Hair restoration, Italy, Milan, 31.05. – 2.06.2007
 156. Panel discussion ” Patients with Mental Problems – the unstable, the unrealistic and the addicted to surgery” dr Jerzy Kolasiński – ISHR – Crowning achievements in hair restoration, Italy, Milan, 31.05 – 2.06.2007
 157. “Anti-aging medicine in contemporary medical world” – dr Anna Modelska-Ziółkiewicz, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
 158. “Impact of platelet plasma on postoperative scar aesthetics – preliminary evaluation” – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, 17-19.05.2007
 159. “Anti-aging medical care for men” dr Anna Modelska – Ziółkiewicz, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, 17-19.05.2007
 160. “Personal experiences in using round and contour breast implants” – dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polaska, 17-19.05.2007
 161. “Two-times treatment of ginecomasty – own experience” – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007 # “Algorithm of Hair Restoration Surgery” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
 162. Experience in the Use of Round and Contour Breast Implants” – dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17.03.2007
 163. “Algorithm of Hair Restoration surgery – Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases” – dr Jerzy Kolasiński – Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17.03.2007
 164. “Algorithms for Scar Correction” – dr Jerzy Kolasiński, XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 7-10.03.2007
 165. “Donor Area Estimation and Harvesting” – dr Jerzy Kolasiński, XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 7-10.03.2007
 166. “Thyroid Management in aging”-dr med. Anna Modelska – Ziółkiewicz, European Congredd on Anti-Aging Medicine, Menopause, Andropause”, Wiedeń ,Austria, 14-18.10.2006
 167. “Exotic Recipes for Graft Storage” panelist – Dr med. Jerzy Kolasiński, 14th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Diego, California, USA, 18 – 20.10.2006
 168. “Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w chirurgii plastycznej i estetycznej” dr med. Jerzy Kolasiński, moderator okrągłego stołu – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 169. “Kto decyduje się na zabiegi powiększania piersi w USA i u nas” dr med. Małgorzata Kolenda, dr med. Jerzy Kolasiński – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 170. “Doświadczenia własne w stosowaniu implantów okrągłych i konturowych” dr med. Jerzy Kolasiński, dr med. Małgorzata Kolenda – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 171. “Anty-aging – zdrowie i uroda mężczyzny” – dr med. Jerzy Kolasiński, Warszawa 15.09.2006
 172. “Hair restoration in women” – dr med. Jerzy Kolasiński – XI Congresso Internationale ISHR – New Trends in Hair Restoration, Italy, Bari, 29-31.05.2006
 173. “FUE-CONE-PEN new instrument for graft harvesting” – dr med. Jerzy Kolasiński – XII Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 15-18.03.2006
 174. “Strategy of hair restoration surgery in different cases” – dr med. Jerzy Kolasiński, lek. med. Elżbieta Michalska – XII Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 15-18.03.2006
 175. “Breast correction – radiological and surgical view” – dr med. Jerzy Kolasiński – Meeting of Polish Society of Radiology – Poland, Poznań, 9 luty 2006
 176. “Hair Restoration Surgery – world statistic of 2005” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery – Poland, Poznań, 11 December 2005
 177. “FUE-CONE-PEN – the beginnig” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery – Poland, Poznań, 11 December 2005
 178. “Private clinic in Poland – 20 years experience” Course “Breast Surgery – oncology and breast surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – Poland, Nałęczów, 2-3 December 2005
 179. “FUE-CONE-PEN- the new instrument for graft harvesting” – dr med. Jerzy Kolasiński – 13th Annual Scientific Meeting of Internationl Society of Hair Restoration Surgery, Australia, Sydney, 24-28 August, 2005
 180. “Anesthesia for hair transplantation” – dr med. Anna Modelska – 13th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Australia, Sydney, 24-28 August, 2005
 181. “Anti-aging medicine in the Word” – dr med. Jerzy Kolasiński – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 182. “Aesthetic surgery in anti-aging medicine” dr med. Jerzy Kolasiński – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 183. “Lipoplasty in corrections of body shape” – dr med. Jerzy Kolasiński – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 184. “Breast testing after breast augmentation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16.12.2004,
 185. “Aesthetic surgery of the breast” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16.03.2004,
 186. “Correlation between donor strip width and scalp movability” – dr med. Jerzy Kolasiński – Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poland, Poznań wrzesień, 2004
 187. “Algorythm of hair restoration surgery in alopecia” – dr med. Jerzy Kolasiński – Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poland, Poznań wrzesień, 2004
 188. “Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 12th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Canada, Vancouver, August, 2004
 189. “Abdominal contouring” – dr med. Jerzy Kolasiński – special guest, 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery; Turkey, Istanbul, June, 2004
 190. “Hair transplantation – state of Art” – dr med. Jerzy Kolasiński – special guest, 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery, Turkey, Istanbul, June, 2004
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

 191. “MACS-lift – video presentation” – dr med. Jerzy Kolasiński – V Symposium Plastic Surgeons, Poland, Bielsko-Biała, April, 2004
 192. “Treatment after breast augmentation” – dr med. Jerzy Kolasiński – V Symposium Plastic Surgeons, Poland, Bielsko-Biała, April, 2004
 193. “Principles in treatment of scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – moderator; Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 194. “Clinical evaluation of transplant debris tissue” – dr med. Jerzy Kolasiński – Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 195. “Follicular unit transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – surgical coordinator; Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 196. “Placement – Four Hands Stick and Place” – dr med. Jerzy Kolasiński – Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 197. “Aesthetic results of treatment of large alopecia with scalp expansion” – dr med. Jerzy Kolasiński – 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October, 2003
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

 198. “Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplant surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October, 2003
 199. “Hair restoration surgery – state of the art.”Molecular Basis of Skin appendages differentiation – dr med. Jerzy Kolasiński – Symposium and Workshops, Poznan, Poland, May, 2003
 200. “Debris Study – one year follow up” – dr med. Jerzy Kolasiński – 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, FL, USA, March, 2003
 201. “Graft Preparation” – dr med. Jerzy Kolasiński – beginners program, 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, FL, USA, March, 2003
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 202. “Leczenie ubytków skóry głowy – zasady postępowania” – dr med. Jerzy Kolasiński – Scientific Meeting, Poznań Division of Polish Surgeon Society, Poland, February, 2003
 203. “Zastosowanie ekspansji tkankowej w różnych okolicach ciała” – dr med. Jerzy Kolasiński – Scientific Meeting, Poznań Division of Polish Surgeon Society, Poland, February, 2003
 204. “Hair transplantation in post-irradiation alopecia treatment in children” – dr med. Jerzy Kolasiński – Third World Congress of Cosmetic Surgery 2002 with Live Surgical Demonstrations, Shanghai, China, October, 2002
 205. “Techniques in hair transplant surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – workshop, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 206. Panel discussion: How to get started now – dr med. Jerzy Kolasiński – attendee, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 207. “What to do reductions? Here are the benefits – general session” – dr med. Jerzy Kolasiński – moderator, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 208. “Treatment of extensive scalp loss” – dr med. Jerzy Kolasiński – 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 209. “Empty grafts – a new source of hair?” – dr med. Jerzy Kolasiński – 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 210. “Is Monocryl the ideal suture ?” – dr med. Jerzy Kolasiński – 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 211. “Four hands stick and place” – dr med. Jerzy Kolasiński – live surgery – 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

 212. General Session II – moderator, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 213. ” Algorithm in hair restoration surgery in children” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 214. “Dissimilarities of hair restoration in men and women” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 215. “Algorytm leczenia odtwórczego włosów u dzieci” – dr med. Jerzy Kolasiński – 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznan, Poland, May 2002
 216. “Przeszczep włosów w leczeniu łysienia po napromieniowaniu” – dr med. Jerzy Kolasiński – 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznań, Poland, May 2002
 217. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 218. “Evaluation of transplant debri tissue during hair transplant surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
 219. “Follicular unit transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
 220. “Scalp reduction – my personal technique” – dr med. Małgorzata Kolenda – 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
 221. “Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery,Lodz, Poland, October, 2001
  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

 222. “Estimation of patient satisfaction after body contouring procedures, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery” – dr med. Małgorzata Kolenda – Łódź, Poland, October, 2001
 223. “Potential risk of fat embolism syndrom in lipoplasty” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Lodz, Poland,October, 2001
 224. “Hair restoration surgery in children” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Lodz, Poland,October, 2001
 225. “Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate” – dr med. Jerzy Kolasiński – 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico,October, 2001
  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

 226. “Stick and place technique – my personal approach” – dr med. Jerzy Kolasiński – 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico, October, 2001
 227. LIVE SURGERY 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery – dr med. Jerzy Kolasiński – Barcelona, Spain,;May/June, 2001
 228. “Scalp reduction – my personal approach” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
 229. “Team co-operation in hair restoration surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
 230. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 231. “Double PI technique. Why it is faster?” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
 232. “Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Annual Congress of European Society of hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
 233. “Scalp reduction” – dr med. Jerzy Kolasiński – beginners program, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
 234. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

 235. “Stick and place technique of hair transplantation”- didactic workshop, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
 236. “Team co-operation in hair restorstion surgery”- dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany,May, 2001
 237. “Maxisession; technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, May, 2001
 238. LIVE SURGERY, 7th Annual Live Surgery Workshop – dr med. Jerzy Kolasiński – Orlando, USA, February, 2001
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 239. “Donor site” – dr med. Jerzy Kolasiński – beginner’s workshop, 7th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, USA,February, 2001
 240. “Team co-operation in hair restoration surgery” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 241. “Application of Monocryl suture in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 242. “Correlation between donor strip width and scalp movability” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 243. “Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland,December, 2000
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 244. “Graft cutting – fast and correct method” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland,December, 2000
 245. “Maxisession – technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland; December, 2000
 246. “New scalp reduction technique” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 247. “Hair transplantation – state of the art.” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 248. “Correlation between donor strip width and scalp movability” – dr med. Jerzy Kolasiński – awarded, 8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December, 2000
  Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

  Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

 249. “Application of Monocryl in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December, 2000
 250. “New scalp reduction technique” – dr med. Jerzy Kolasiński – 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/December, 2000
 251. “Preop medications and anesthesia” – dr med. Jerzy Kolasiński – hands-on workshop, 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/ December, 2000
 252. “Scalp reduction/general overview” – dr med. Jerzy Kolasiński – beginners program, 8th Annual Meeting of International Society of Hair restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/December, 2000
 253. “Hair transplantation – state of the art” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd International Congress of Aesthetic Medicine, Warszawa, Poland, October, 2000
  Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kulahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

  Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kulahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

 254. “Application of Monocryl suture in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 255. “Mega Maxi Session-technique of speedy and accurate performance” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 256. “Correlation between donor strip width and scalp movability” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of Europena Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 257. “Graft cutting – how to do it fast and correctly” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 258. “Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 259. Mini micrografts – state of the art.” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
 260. “Maxissesion – how to perform 2000 grafts in three hours” – dr med. Jerzy Kolasiński – Aesthetic Surgery at the Red Sea 4th International Symposium, The Second Biannual Meeting of the American-Israeli Plastic Surgery Fellowship, Eilat, Israel, March, 2000
 261. “Cryosurgery for the treatment of varicosities – cosmetic and effectiveness” – dr med. Jerzy Kolasiński – instructional course 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 262. “Lipoplasty – estimation of patient satisfaction” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 263. “Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 264. “Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours” – dr med. Jerzy Kolasiński – 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 265. “Hair transplantation in females” – dr med. Jerzy Kolasiński – 7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, USA, October, 1999
 266. “Double PI technique for transplanting 1500 Grafts in 3 hours with 2 assistants” – dr med. Jerzy Kolasiński – 7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, USA, October, 1999
 267. “Cosmetic Surgery – principles of hair restoration” – dr med. Jerzy Kolasiński – 2nd EMSCON and 9th EMSA General Assembly, Lublin, Poland, October, 1999
 268. “Mini graft megasession: – Graft cutting: how to do it fast and correctly – Double PI technique: how to increase the speed of insertion – LIVE WORKSHOP dr med. Jerzy Kolasiński – 2nd Annual Live Workshop and Congress of The European Society of Hair Restoration Surgery, Paris, France, May, 1999
 269. “Graft cutting – how to do it fast and correctly” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 270. “Hair transplantation in females” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 271. “Estimation of patient satisfaction after lipoplasty” – dr med. Małgorzata Kolenda – 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 272. “Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty” – dr med. Jerzy Kolasiński – 3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 273. Hair transplantation – live surgery – dr med. Jerzy Kolasiński – New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 274. “Reconstructive treatment of traumatic scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 275. “Benefits of “double PI” technique in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 276. “Surgical reconstructive treatment of postburn scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, London, GB, April, 1998
 277. “Application of “double PI” technique in hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery EACS, London, GB, April, 1998
 278. “Megasession – how to do it easier, faster and cheaper” – dr med. Jerzy Kolasiński – Instruction Course – Global Convocation on Hair Restoration Surgery, Annual Scientific Meeting of American Society for Hair Restoration Surgery, New Orleans, Louisiana, USA, February, 1998
 279. “Megasession – how to do it easier, faster and cheaper” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, October, 1997
 280. “Scalp reduction with relieve PDS sutures” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, Düsseldorf, Germany, April, 1997
 281. “Hair restoration procedures utilized in Poland” – dr med. Jerzy Kolasiński – World Congress on Hair Restoration Surgery, 3rd Annual Meeting of the American Society for Hair Restoration Surgery, Rancho Mirage, California, USA, January, 1997
 282. “Application of relieve PDS sutures in scalp reduction” – dr med. Jerzy Kolasiński – World Congress on Hair Restoration Surgery, 3rd Annual Meeting of the American Society for Hair Restoration Surgery, Rancho Mirage, California, USA, January, 1997
 283. “Surgical treatment of baldness and scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – 4th Congress, Polish Cosmetic Society, Warsaw, Poland, October, 1995
 284. “Ten years experiences with surgical treatment of alopecia” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Congress, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, October, 1995
 285. “Usefulness of expanders in treatment of scalp defects” – dr med. Jerzy Kolasiński – 5th Congress, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, October, 1995
 286. “Hair transplantation and alopecia reduction – helpful procedures in various types of baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 7th Congress European Section of International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Berlin, Germany, June 1993
 287. “Hair transplantation and alopecia reduction. Useful procedures in various types of baldness.” – dr med. Jerzy Kolasiński – IX International Conferens of Aesthetic Medicine – Roma, Italy, June 1993
 288. “Treatment of postinflamatory and posttraumatic alopecia with hair transplantation” – dr med. Jerzy Kolasiński – 55th Congress, Polish Surgeon Society, Wroclaw, Poland, September 1991
 289. “Surgical treatment of nonsymptomatic gallstones” – dr med. Jerzy Kolasiński – Scientific Meeting, Poznan Division of Polish Surgeon Society, Poland, January 17, 1991
 290. “Surgical treatment of baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 54th Congress, Polish Surgeon Society, Krakow, Poland, September, 1989
 291. “Surgical treatment of male pattern baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 23rd Congress, Polish Dermatologic Society, Wroclaw, Poland, September, 1989
 292. “Experiences with hair transplantation and alopecia reduction in male pattern baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st World Postgraduate Surgical Week of the University of Milan, XXVI World Congress of the International College of Surgeons, Milan, Italy, July, 1988
 293. “Punch autograft technique in treatment of male pattern baldness” – dr med. Jerzy Kolasiński – 1st Symposium of Reconstructive Head and Neck Surgery, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, June, 1988