Publications and Presentations

Publications

Kolenda M.: „Po nici do... piękna!”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/2015, 51

 1. Kolenda M.: „Po nici do… piękna!”. Party Medycyna Estetyczna, Nr 2/2015, 51
 2. Kolasiński J.: „Najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgii estetycznej twarzy”. Aesthetica, Nr 4(10), lipiec/sierpień, 2015, 22-25
 3. Kolasiński J.: „Współczesne metody rekonstrukcji piersi”. Aesthetica, Nr 3(9), maj/czerwiec, 2015, 34-40
 4. Kolasiński J.: „Płaski brzuch – marzenie każdego”. Aesthetica, Nr 7 stydzień/luty, 2015, 11-13
 5. Kubasik P., Adamski Z.: „Możliwości terapii osoczem bogatopłytkowym (platelet-rich-plasma) w praktyce dermatologicznej”. Dermatologia Praktyczna, Nr 5 (34) tom VI, 2014, 30-36
 6. aesthetica-kkKolasiński J.: „Ginekomastia – jak ją leczyć?”. Aesthetica, Nr5. Wrzesień/października 2014, 11-13
 7. Kolasinski J., Jach-Skrzypczak K.: „The TrichoScan for Patient Selection”, Hair Transplant 360, Advances, Techniques, Business Development &Global Perspectives, editor Samuel Lam, vol 3, Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd., New Delhi, London, Philadelphia, Panama. 2014, s.583-595, ISBN 978-93-5152-070-2
 8. Kolasiński J.: Chirurgia Estetyczna Piersi. Aesthetica, 2014(4) lipiec/sierpień, s 11-15
 9. Kolenda M.: Metody stosowane w leczeniu blizn. Aesthetica. 2014 (2), marzec/kwiecień, ISNN 2353-3412, s 5-12
 10. Kolasiński J.: Chirurgia Estetyczna Piersi. Aesthetica, 2014(4) lipiec/sierpień, s 11-15
 11. Kolenda M.: Metody stosowane w leczeniu blizn. Aesthetica. 2014 (2), marzec/kwiecień, ISNN 2353-3412, s 5-12
 12. Mackiewicz-Wysocka M., Kolasiński J.: Anatomia i fizjologia włosa oraz diagnostyka i leczenie łysienia. Przydatki skóry – wybrane zagadnienia pod redakcją Wiesława H. Trzeciaka,WSPiA w Poznaniu, ISBN 078-83-60038-19-2, s. 67-85
 13. Kolasinski J.: Enhanced Patient selection: a new method for measuring hair growth parameters – the TrichoScan. Hair Transplantation – Fifth Edition, Edited by Walter P Unger at all. ISBN-13: 9781616310066, p.343-348
 14. Kolasinski J.: TrichoScan: A useful method for measuring hair growth parameters and enhancing patient selection for hair restoration surgery. Hair Transplant Forum International, 2009, 19 (2), March/April, 56-58
 15. Publikacje | WystąpieniaKolasiński J., Kolenda M.: Algorithm of hair restoration surgery in children.
  Plastic and Reconstructive Surgery, 2003, 112(2)
 16. Kolasiński J., Kolenda M.: Hair transplantation in the treatment of postirradiation alopecia. Hair Transplant Forum International, 2003, 13(4), July/August
 17. Kolenda M., Kolasiński J.: Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate.
  Hair Transplant Forum International, 2003, 13(4), July/August
 18. Kolasiński J., Kolenda M., Skowronek J.: Hair transplantation for the treatment of post-irradiation alopecia. Nowotwory – Journal of Oncology, 2002, 52(6)
 19. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Cryosurgery for the treatment of varicosities: cosmetics and effectiveness.
  International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology, 2002, 4(2)
 20. Kolasiński J.: The new theory of hair transplantation.
  Hair Transplant Forum International, 2001, No 6, Nov/Dec
 21. Kolasiński J., Kolenda M.: Correlation between donor strip width and scalp movability. ESHRS Journal, 2001, No 2, Autum
 22. Kolasiński J.: Monocryl stuture in hair ransplantation.
  Hair Transplant Forum International, 2000, No 3, May/June
 23. Kolasiński J.: Reflections on the 6th Annual ISHRS Meeting. Hair Transplant Forum International, 1999, No 1 January/February
 24. Kolasiński J.: Transplantation: How to do it easier, faster and cheaper.
  Dermatologic Surgery, 1998, 24(7), 788
 25. Kolasinski J., Zielinski W., Kolenda M.: Reconstructive treatment of post burns scars of the scalp.
  Annals of Burns, 1996-97, 7-8, 207
 26. Kolenda M., Kolasiński J.: Ultrasound treatment of lipomas.
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997, 69(10), 1054-1060
 27. Kolasiński J., Kurmanow J.: Tissue – expanders in the treatment of scalp defects.
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 1996, 68(4), 358-366
 28. Kolenda M., Kolasiński J.: Application of micropigmentation in treatment of skin discolorration.
  Przegląd Dermatologiczny, 1997, 84(1), 61-65
 29. Kolasiński J., Zieliński W.: Aspetti estetici del trapionto di capelli. La Medicina Estetica, 1995, 1, 23

Presentations

 1. Jerzy Kolasiński: „Zastosowanie techniki Multiplane w zabiegach powiększania piersi – doświadczenia własne”. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
 2. Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H.: ”Szyjno-mosznowa postać choroby Madelunga, prezentacja przypadku i optymalnej metody leczenia mosznowej postaci choroby”. Z kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
 3. Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H.: „Wpływ leczenia pochodnymi hydroksymocznika na występowanie mnogich wieloogniskowych nowotworów skóry. Doniesienie medyczne”. Z kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17.10.2015
 4. Małgorzata Kolenda „Value of Measurement of the Antinuclear Antibody Label ANA1 and ANA2 before PRP in the Treatment of Alopecia” 23rd Annual Scientific Meeting – ISHRS, Chicago September 9-13, 2015.
 5. Jerzy Kolasiński: „Co uczący się i doświadczenie chirurdzy powinni wiedzieć o bezpieczeństwie & plastycznych piersi”, Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Chirurgia Rekonstrukcyjna i Estetyczna Piersi , Lublin, 14 czerwca 2014
 6. Jerzy Kolasiński: „Zabiegi powiększania piersi przy użyciu implantów piersiowych”, Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 7. Jerzy Kolasiński: „Zabiegi podniesienia i redukcji piersi” ,o Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 8. Jerzy Kolasiński: „Chirurgia Korekcyjna Piersi – moderator konferencji okrągłego stołu”, b Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 9. Jerzy Kolasiński: „Expanders and ISHRS’s Operation Restore Program”, ISHRS 22td Annual Scientific Meeting, Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-11.10.2014
 10. Jerzy Kolasiński, „Gynecomastia Management with Liposuction and the Shave Method” , 22nd Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Rio de Janeiro, Brazil, 19-22.09.2014
 11. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda. „Zastosowanie technik małoinwazyjnych w korekcji ginekomastii.” XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 12. Jerzy Kolasiński, Weronika Kolasińska, Alicja Grupka. „Ocena dokładności symulacji aparatu Vectra 3D w korekcjach piersi z użyciem implantów”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 13. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda. „Ocena wartości przeszczepu tkanki tłuszczowej w zabiegach podniesienia piersi”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 14. Grzegorz Kierzynka, Sławomir Stępniewski, Paweł Szychta, Jerzy Kolasiński, Henryk Witmanowski. „Wyniki chirurgicznego leczenia trądziku odwróconego – opis przypadku”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 15. Jerzy Kolasiński. „Hair Restoration Surgery – State of the art”. Kurs ISAPS, Kazimierz Dolny, 20-21.09.2013
 16. Jerzy Kolasiński: „Own experience in treatment of hypoplastic calf”, 5 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 11-13.04.2013
 17. Jerzy Kolasiński: „Aesthetic surgery – medicine for body and soul”, 5 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 11-13.04.2013
 18. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: „Comprehensive Selection of Breast Implants”. 29th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, 16-19.01.2013, Las Vegas, Nevada, USA
 19. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: „Doświadczenia własne w doborze implantów piersiowych”, Konferencja naukowo Szkoleniowa – Chirurgia Piersi Bezpieczeństwo Przed Wszystkim, Lublin, 3.06.2012
 20. Jerzy Kolasiński – „Hair Restoration Surgery – State of The Art” 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turky, 29-31 May 2012
 21. Dr med. Anna Modelska-Ziółkiewicz: „Alopecia in women as a significant problem in anti-aging medical practice: diagnosis and treatment”, 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turky, 29-31 May 2012
 22. „Female Hair Loss” – dr Jerzy Kolasiński – moderator, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 23. „TrichoScan Enhances Patient Selection for Hair Transplantation” – Jerzy Kolasiński, Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Małgorzata Kolenda, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 24. „Analysis of EGFR Expression in Human Hair Follicles in Frontoparietal and Occipital Scalp” – Jerzy Kolasiński, Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Anna Przybyła, Andrzej Mackiewicz, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 25. „Chirurgia odtwórcza włosów” – dr Jerzy Kolasiński, Konferencja naukowo Szkoleniowa, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań, 25.02.2011
 26. „Diagnostic of Female Pattern Hairloss” – dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 27. “Conservative Treatment of Female Pattern Hair Loss” – dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 28. “Hair Transplantation in Post Cosmetic Surgery Patients” – dr Jerzy Kolasiński, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 29. “Total Non-surgical facial reshaping – Practice Diversification: Botox, Fillers, IPL” – dr Małgorzata Kolenda, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14.03.2010
 30. “Live Surgery – hairline design” – dr Jerzy Kolasiński, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14.03.2010
 31. Anesthesia, Donor Harvesting, Closure – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
 32. Panel discussion: Special cases – Moderator – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
 33. Live surgery – two cases – operator – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
 34. „Trichoscan – A New Method for Diagnosis of Hair Loss” – poster – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 35. „Deep Venous Thrombosis (DVT) and Pulmonary Embolus (PE) after Hair Transplantation – poster – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 36. „Live Patient Viewing” patients presentation – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 37. „Digital Imaging Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 38. „Treatment of Hair Loss in Women” – dr Małgorzata Kolenda, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 39. „Total non-surgical facial reshaping – the consept, the science, the tools and the art” – teaching course – dr Małgorzata Kolenda, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 40. „Recent Findings with Computerized Methods for Scalp Hair Growth Measurements” – teaching course – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 41. „How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 42. „Hair Transplanting in Post – cosmetic Surgery Patients” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 43. „Contemporary Concepts of Conservative Treatment in Women with Female Hair Loss” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka i dr Anna Modelska – Ziółkiewicz, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 44. „Fundamenatl Principle of Computerized methods for scalp hair growth measurements” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 45. „The Importance of Hormonal Tests in Diagnosis of Female Alopecia” – dr Anna Modelska – Ziółokiewicz, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 46. „Female Pattern Baldness – Definition, Reasons and Diagnosis” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 47. „Wolumetria twarzy – zastosowanie kwasu hialuronowego” – kurs – dr Małgorzata Kolenda, Klinika Kolasiński, Poznań, 9.05.2009
 48. „Zastosowanie programu Biodynamic w opercjach korekcji piersi”- kurs – dr Jerzy Kolasiński, Klinika Kolasiński, Poznań, 4.10.2008
 49. „Algorytm leczenia rekonstrukcyjnego ubytków skóry owłosionej głowy” – dr Jerzy Kolasiński, 6 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej, Poznań, 16-17.10.2008
 50. „A New Method for Measuring Hair Growth Parameters called Trichoscan Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery” – dr Kolasinski, ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canad, Montreal, 3-7.09.2008
 51. „Controversies: Big FUE session vs. Regular Strip” – moderator dr Kolasinski; ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canada, Montreal, 3-7.09.2008
 52. „Difficult Cases for Hair Restoration Surgery” – Workshop , dr Kolasinski, dr Farjo, dr Kabaker, dr Mangubat, dr Vogel; ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canada, Montreal, 3-7.09.2008
 53. „Experience in the use of round and anatomical breast implants”, dr Kolasinski, dr Kolenda; XXIst Meeting of the Mediterranean Society of Plastic Aesthetic Surgery, 11-13.04.2008, Nice
 54. „Chirurgia estetyczna w konfrontacji z procesami starzenia się ciała” dr Jerzy Kolasiński, Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poland, Poznań, 5-6.10.2007
 55. „Miejsce zabiegów małonwazyjnych w chirurgii estetycznej” dr Małgorzata Kolenda, Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poland, Poznań, 5-6.10.2007
 56. „Closure of the donor area – evaluation of various de-depithelialization techniques” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda and others, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 57. „Vertical measurements of scalp elasticity” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 58. „Reconstructive treatment of masssive scalp loss due to scleroderma within the Pro Bono programme” dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 59. „Influence of platelet concentrate on the esthetics of post-operative scarring” dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 15 th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 60. „Place of hair restoration surgery in daily practice of plastic surgeon” dr Jerzy Kolasiński, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 61. „Hair transplantation in women” dr Małgorzata Kolenda, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 62. „Strategy of Hair Restoration Surgery In Different Clinical Cases” dr Jerzy Kolasiński, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 63. „Causes of Hair Loss – classification of alopecia” dr Małgorzata Kolenda, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 64. „How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 65. „Scalp extension and scalp expansion” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 66. „Scalp reduction” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS Interantional Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 67. „Stick and Place technique of graft placement” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 68. „Anesthesia in HRS” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 69. „Medical Therapy” dr Małgorzata Kolenda – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznan, 19-20.09.2007
 70. „Causes of Hair Loss – Classification of alopecia” dr Małgorzata Kolenda – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 71. „Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases” dr Jerzy Kolasińsi – ISHR – Crowning achievement in hair restoration, Italy, Milan, 31.05 – 2.06.2007
 72. Moderator of the session „Thinking out of the Box – New Approaches” dr Jerzy Kolasiński – ISHR – Crowning achievements in Hair restoration, Italy, Milan, 31.05. – 2.06.2007
 73. Panel discussion ” Patients with Mental Problems – the unstable, the unrealistic and the addicted to surgery” dr Jerzy Kolasiński – ISHR – Crowning achievements in hair restoration, Italy, Milan, 31.05 – 2.06.2007
 74. „Anti-aging medicine in contemporary medical world” – dr Anna Modelska-Ziółkiewicz, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
 75. „Impact of platelet plasma on postoperative scar aesthetics – preliminary evaluation” – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, 17-19.05.2007
 76. „Anti-aging medical care for men” dr Anna Modelska – Ziółkiewicz, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, 17-19.05.2007
 77. „Personal experiences in using round and contour breast implants” – dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polaska, 17-19.05.2007
 78. „Two-times treatment of ginecomasty – own experience” – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
  „Algorithm of Hair Restoration Surgery” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
 79. Experience in the Use of Round and Contour Breast Implants” – dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17.03.2007
 80. „Algorithm of Hair Restoration surgery – Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases” – dr Jerzy Kolasiński – Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17.03.2007
 81. „Algorithms for Scar Correction” – dr Jerzy Kolasiński, XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 7-10.03.2007
 82. „Donor Area Estimation and Harvesting” – dr Jerzy Kolasiński, XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 7-10.03.2007
 83. „Thyroid Management in aging”-dr med. Anna Modelska – Ziółkiewicz, European Congredd on Anti-Aging Medicine, Menopause, Andropause”, Wiedeń ,Austria, 14-18.10.2006
 84. „Exotic Recipes for Graft Storage” panelist – Dr med. Jerzy Kolasiński, 14th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Diego, California, USA, 18 – 20.10.2006
 85. „Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w chirurgii plastycznej i estetycznej” dr med. Jerzy Kolasiński, moderator okrągłego stołu – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 86. „Kto decyduje się na zabiegi powiększania piersi w USA i u nas” dr med. Małgorzata Kolenda, dr med. Jerzy Kolasiński – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 87. „Doświadczenia własne w stosowaniu implantów okrągłych i konturowych” dr med. Jerzy Kolasiński, dr med. Małgorzata Kolenda – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 88. „Anty-aging – zdrowie i uroda mężczyzny” – dr med. Jerzy Kolasiński, Warszawa 15.09.2006
 89. „Hair restoration in women” – XI Congresso Internationale ISHR; New Trends in Hair Restoration, Italy, Bari, 29-31.05.2006
 90. „FUE-CONE-PEN new instrument for graft harvesting” – XII Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 15-18.03.2006
 91. „Strategy of hair restoration surgery in different cases” – XII Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 15-18.03.2006
 92. „Breast correction – radiological and surgical view” – Meeting of Polish Society of Radiology – Poland, Poznań, 9 luty 2006
 93. „Hair Restoration Surgery – world statistic of 2005” 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery – Poland, Poznań, 11 December 2005
 94. „FUE-CONE-PEN – the beginnig” – 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery – Poland, Poznań, 11 December 2005
 95. „Private clinic in Poland – 20 years experience” Course „Breast Surgery – oncology and breast surgery” Poland, Nałęczów, 2-3 December 2005
 96. „FUE-CONE-PEN- the new instrument for graft harvesting” – 13th Annual Scientific Meeting of Internationl Society of Hair Restoration Surgery, Australia, Sydney, 24-28 August, 2005
 97. „Anesthesia for hair transplantation” – 13th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Australia, Sydney, 24-28 August, 2005
 98. „Anti-aging medicine in the Word” – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 99. „Aesthetic surgery in anti-aging medicine” –Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 100. „Lipoplasty in corrections of body shape” – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 101. „Breast testing after breast augmentation” – 16.12.2004,
 102. „Aesthetic surgery of the breast” – 16.03.2004,
 103. „Correlation between donor strip width and scalp movability” – Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poland, Poznań wrzesień, 2004
 104. „Algorythm of hair restoration surgery in alopecia” – Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poland, Poznań wrzesień, 2004
 105. „Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplantation” – 12th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Canada, Vancouver, August, 2004
 106. „Abdominal contouring” – special guest, 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery; Turkey, Istanbul, June, 2004
 107. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001.
  From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.
  „Hair transplantation – state of Art” – special guest, 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery, Turkey, Istanbul, June, 2004

 108. „MACS-lift – video presentation”. V Symposium Plastic Surgeons, Poland, Bielsko-Biała, April, 2004
 109. „Treatment after breast augmentation”. V Symposium Plastic Surgeons, Poland, Bielsko-Biała, April, 2004
 110. „Principles in treatment of scalp defects” – moderator; Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 111. „Clinical evaluation of transplant debris tissue” – Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 112. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001.
  From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).
  „Follicular unit transplantation” – surgical coordinator; Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004

 113. „Placement – Four Hands Stick and Place” – Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 114. „Aesthetic results of treatment of large alopecia with scalp expansion” 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October, 2003
 115. „Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplant surgery” 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October, 2003
 116. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002.
  Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.
  „Hair restoration surgery – state of the art.”Molecular Basis of Skin appendages differentiation – Symposium and Workshops, Poznan, Poland, May, 2003

 117. „Debris Study – one year follow up”, 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, FL, USA, March, 2003
 118. „Graft Preparation” – beginners program, 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, FL, USA, March, 2003
 119. „Leczenie ubytków skóry głowy – zasady postępowania”, Scientific Meeting, Poznań Division of Polish Surgeon Society, Poland, February, 2003
 120. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002.
  Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.
  „Zastosowanie ekspansji tkankowej w różnych okolicach ciała”, Scientific Meeting, Poznań Division of Polish Surgeon Society, Poland, February, 2003
 121. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  „Hair transplantation in post-irradiation alopecia treatment in children”, Third World Congress of Cosmetic Surgery 2002 with Live Surgical Demonstrations, Shanghai, China, October, 2002

 122. „Techniques in hair transplant surgery” – workshop, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 123. Panel discussion: How to get started now – attendee, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 124. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002.
  Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).
  „What to do reductions ? Here are the benefits – general session” – moderator, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 125. „Treatment of extensive scalp loss”, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 126. „Empty grafts – a new source of hair ?”, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 127. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

  „Is Monocryl the ideal suture ?”, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002

 128. „Four hands stick and place” – live surgery, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 129. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002.
  Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.
  General Session II – moderator, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 130. ” Algorithm in hair restoration surgery in children”, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 131. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  „Dissimilarities of hair restoration in men and women”, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002

 132. „Algorytm leczenia odtworczego włosów u dzieci”, 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznan, Poland, May 2002
 133. „Przeszczep włosów w leczeniu łysienia po napromieniowaniu, 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznań, Poland, May 2002
 134. Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002.
  From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).
  „Evaluation of transplant debri tissue during hair transplant surgery” – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
 135. „Follicular unit transplantation” – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
 136. Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

  „Scalp reduction – my personal technique”, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002

 137. „Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate”, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery,Lodz, Poland, October, 2001
 138. „Estimation of patient satisfaction after body contouring procedures, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, „, Łódź, Poland, October, 2001
 139. Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002.
  From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).
  „Potential risk of fat embolism syndrom in lipoplasty”, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Lodz, Poland,October, 2001
 140. Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

  „Hair restoration surgery in children”, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Lodz, Poland,October, 2001

 141. „Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate”, 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico,October, 2001
 142. „Stick and place technique – my personal approach”, 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico, October, 2001
 143. LIVE SURGERY 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,;May/June, 2001
 144. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003.
  Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.
  „Scalp reduction – my personal approach”, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001

 145. „Team co-operation in hair restoration surgery”, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
 146. „Double PI technique. Why it is faster ?”, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
 147. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

  „Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head”, 4th Annual Congress of European Society of hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001

 148. „Scalp reduction” – beginners program, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
 149. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003.
  Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).
  „Stick and place technique of hair transplantation”- didactic workshop, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
 150. „Team co-operation in hair restorstion surgery”, 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany,May, 2001
 151. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  „Maxisession; technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure”, 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, May, 2001

 152. LIVE SURGERY, 7th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, USA, February, 2001
 153. „Donor site” – beginner’s workshop, 7th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, USA,February, 2001
 154. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003.
  Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.
  „Team co-operation in hair restoration surgery”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 155. Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  „Application of Monocryl suture in hair transplantation”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000

 156. „Correlation between donor strip width and scalp movability”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 157. „Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland,December, 2000
 158. „Graft cutting – fast and correct method” 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland,December, 2000
 159. Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

  Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003.
  Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.
  „Maxisession – technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure” 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland; December, 2000

 160. „New scalp reduction technique”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 161. „Hair transplantation – state of the art.”
  1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 162. „Correlation between donor strip width and scalp movability” – awarded, 8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December, 2000
 163. Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kuelahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

  Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kuelahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

  „Application of Monocryl in hair transplantation”,8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December, 2000

 164. Congress in Tehran, Iran, October 2003.
  Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.
  „New scalp reduction technique”, 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/December, 2000
 165. „Preop medications and anesthesia” – hands-on workshop, 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/ December, 2000
 166. „Scalp reduction/general overview” – beginners program, 8th Annual Meeting of International Society of Hair restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/December, 2000
 167. „Hair transplantation – state of the art” 3rd International Congress of Aesthetic Medicine, Warszawa, Poland, October, 2000
 168. „Application of Monocryl suture in hair transplantation”,3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 169. Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003.
  From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kuelahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.
  „Mega Maxi Session-technique of speedy and accurate performance”
  3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 170. „Correlation between donor strip width and scalp movability”
  3rd Annual Congress of Europena Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 171. „Graft cutting – how to do it fast and correctly”
  3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 172. „Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours”
  3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 173. Mini micrografts – state of the art.”
  3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
 174. „Maxissesion – how to perform 2000 grafts in three hours”
  Aesthetic Surgery at the Red Sea 4th International Symposium, The Second Biannual Meeting of the American-Israeli Plastic Surgery Fellowship, Eilat, Israel, March, 2000
 175. „Cryosurgery for the treatment of varicosities – cosmetic and effectiveness” – instructional course 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 176. „Lipoplasty – estimation of patient satisfaction”
  16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 177. „Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty”
  16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 178. „Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours”
  16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 179. „Hair transplantation in females”
  7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, USA, October, 1999
 180. „Double PI technique for transplanting 1500 Grafts in 3 hours with 2 assistants”
  7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, USA, October, 1999
 181. „Cosmetic Surgery – principles of hair restoration”
  2nd EMSCON and 9th EMSA General Assembly, Lublin, Poland, October, 1999
 182. „Mini graft megasession:
  – Graft cutting: how to do it fast and correctly
  – Double PI technique: how to increase the speed of insertion
  – LIVE WORKSHOP
  2nd Annual Live Workshop and Congress of The European Society of Hair Restoration Surgery, Paris, France, May, 1999
 183. „Graft cutting – how to do it fast and correctly”
  3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 184. „Hair transplantation in females”
  3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 185. „Estimation of patient satisfaction after lipoplasty”
  3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 186. „Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty”
  3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 187. Hair transplantation – live surgery
  New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 188. „Reconstructive treatment of traumatic scalp defects”
  New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 189. „Benefits of „double PI” technique in hair transplantation”
  New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 190. „Surgical reconstructive treatment of postburn scalp defects”
  The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, London, GB, April, 1998
 191. „Application of „double PI” technique in hair transplantation”
  The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery EACS, London, GB, April, 1998
 192. „Megasession – how to do it easier, faster and cheaper” – Instruction Course
  Global Convocation on Hair Restoration Surgery, Annual Scientific Meeting of American Society for Hair Restoration Surgery, New Orleans, Louisiana, USA, February, 1998
 193. „Megasession – how to do it easier, faster and cheaper”
  5th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, October, 1997
 194. „Scalp reduction with relieve PDS sutures”
  1st European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, Düsseldorf, Germany, April, 1997
 195. „Hair restoration procedures utilized in Poland”
  World