Phone: 61 81 87 550

Before and after pictures: Eyelids Correction

Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych i dolnych

Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych
Zdjęcia przed i po: Korekcja powiek górnych